Fouras (sud de La Rochelle)
100 ISO, 28 mm, f/8, 1/640 sec